Magic: the Gathering
Karta tygodnia
Russian  English  Espanol  Francais

Last changes:
28.03.2015

MTG cards (Polski)
MTG cards (Angielski)

Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawej z punktu widzenia zasad mechanice, która po raz pierwszy pojawiła się w starej Ravnice i została przypisana do Konklawe Selesnii. Convoke pozwala zagrywać czary za mniejszą ilość many, a czasem w ogóle jej nie wykorzystywać. Jako przykład posłuży nam Chord of Calling, który powraca do nas wraz z premierą Magic2015.


Przełożył Andrzej Siwoń

Chord of Calling

Zacznijmy od przeczytania zasad, które zmieniły się z wyjściem Magic2014.

Convoke

702.50a Convoke is a static ability that functions while the spell with convoke is on the stack. "Convoke" means "For each colored mana in this spell's total cost, you may tap an untapped creature of that color you control rather than pay that mana. For each generic mana in this spell's total cost, you may tap an untapped creature you control rather than pay that mana." The convoke ability isn't an additional or alternative cost and applies only after the total cost of the spell with convoke is determined.

Example: Heartless Summoning says, in part, "Creature spells you cast cost 2 less to cast. You control Heartless Summoning and cast Siege Wurm, a spell with convoke that costs 5GG. The total cost to cast Siege Wurm is 3GG. After activating mana abilities, you pay that total cost. You may tap up to two green creatures and up to three creatures of any color to pay that cost, and the remainder is paid with mana.

702.50b Multiple instances of convoke on the same spell are redundant.

Chord of CallingNajważniejsze, co trzeba zrozumieć przy wykorzystaniu Convoke'a, jest to, że możecie użyć tapowania stworzeń do opłacenia pełnego kosztu czaru. Gdy kładziecie czar na stosie, nie ogłaszacie, które zdolności będziecie aktywować i które stworzenia będziecie tapować.

  • Nie otrzymujecie many tapując stworzenia ze zdolności Convoke, robicie to zamiast wydawać manę z mana poola. Nie możecie zatapować więcej stworzeń, niż jest to niezbędne do zapłacenia pełnego kosztu. To główna różnica między nowym i starym zapisem zdolności Convoke w zasadach.
  • Korzystając z Convoke'a możecie tapować wyłącznie odtapowanie stworzenia znajdujące się aktualnie pod waszą kontrolą.
  • Nie ma znaczenia jak długo kontrolujecie te stworzenia. Choroba przywołania w niczym nie przeszkadza przy korzystaniu z Convoke'a.
  • Jeżeli wykorzystując Convoke tapujecie stworzenie o kilku kolorach, to możecie opłacić albo jedną bezkolorową manę, albo jedną manę dowolnego koloru, który ma dane stworzenie. Wybieracie w momencie tapnięcia, którą część kosztu opłacacie.
  • Convoke nie zmienia ani kosztu danego zaklącia w manie ani jego CMC.
    Chalice of the Void bez znaczników nie może skontrować Chord of Calling, nawet jeśli nie zapłaciliście za niego ani jednej many. Gdy zagrywamy Chord of Calling musimy ogłosić wartość X. Jego CMC jest równe X + 3.
  • Możecie skorzystać z Convoke'a jeżeli zagrywacie czar za koszt alternatywny. Dzieje się tak dlatego, że Convoke stosuje się do całkowitego kosztu. Całkowity koszt — to koszt w manie albo koszt alternatywny, plus koszty dodatkowe, plus efekty zwiększające koszt, minus efekty obniżające koszt.
Snapcaster Mage Fist of Suns Delay

Dzięki zdolności Snapcaster Mage'a Chord of Calling może uzyskać Flashback z kosztem równym jego koszcie w manie, tzn. {XGGG}. Wartość {X} określa się przy zagrywaniu.

Dzięki efektowi Fist of Suns możecie zapłacić za Chord of Calling {WUBRG} zamiast jego kosztu w manie. Koszt ten zaś można opłacić za pomocą Convoke'a. {X} w tym przypadku równa się zeru.

Jeżeli podstępny przeciwnik skontrował wasz Chord of Calling za pomocą Delay'a, to dzięki otrzymanemu Suspendowi może zostać on zagrany "bez płacenia kosztu w manie" z {X} = 0.

Angel of Salvation

Przyjrzymy się teraz szczegółowo jak odbywa się zagrywanie Angel of Salvation za koszt alternatywny (Fist of Suns), jeżeli kontrolujemy Silverblade Paladin, Bloodbraid Elf i Nivmagus Elemental.

601.2a kładziemy Angel of Salvation na stosie.

601.2e Koszt w manie Angel of Salvation jest równy {6 WW}. Zmienia się na koszt alternatywny {WUBRG}. O ile nie ma żadnych efektów powiększających albo zmniejszających koszt, całkowity koszt równa się {WUBRG} i zostaje zablokowany. Po tej chwili nie może ulec zmianie. Zwróćcie uwagę, że CMC Angel of Salvation dalej wynosi 8, a sam czar dalej jest biały!

601.2f Otrzymujemy możliwość aktywowania zdolności dających manę.

601.2g Płaciemy za Angel of Salvation: tapujemy Silverblade Paladin zamiast opłaty {W}, tapujemy Bloodbraid Elf zamiast opłaty {G} albo {R} i tapujemy Nivmagus Elemental zamiast opłaty {U} albo {R}. Resztę powinniśmy opłacić maną z mana poola.

601.2h Angel of Salvation zostaje zagrany.

Niestety nie można w podobny sposób zagrać Chord of Calling z X > 0, ponieważ wartość {X} nie jest określona w tekście Chord of Calling i koszt alternatywny z efektu Fist of Suns nie daje możliwości opłacenia {X}. Zgodnie z zasadą 107.3b w takim wypadku jedynym legalnym wyborem dla {X} jest zero. A tak niewiele brakowało do szczęścia...

Myślę, że teraz bez trudu zrozumiecie następujące przykłady:

Llanowar Elves Wild Cantor Wall of Roots

Przy zagrywaniu czaru z Convoke'iem możecie albo otrzymać manę z Llanowar Elves (601.2f), albo tapnąć go do opłacenia kosztu (601.2g). Nie można zrobić na raz jednego i drugiego.

W koszt zdolności dającej manę z Wild Cantor wchodzi jej poświęcenie. Dlatego jeżeli otrzymacie manę w tym momencie (601.2f), w którym możecie aktywować zdolności dające manę, to nie możecie zatapować Dzikuski z Convoke'a (601.2g) dlatego, że już jej nie będzie na polu bitwy.

Jeżeli podczas zagrywania czaru z Convoke'iem aktywujemy zdolność dającą manę z Wall of Roots z 4 żetonami 0/-1 (601.2f), to możemy "tapnąć ścianę pod Convoke" (601.2g). State-Base Actions wykonają się po zagraniu czaru z Convoke'iem. Dopiero wtedy ściana pójdzie na cmentarz.

Przeciwnik może otrzymać priorytet (jeżeli mu go oddacie) tylko po zagraniu czaru. Skoro już zaczęliście zagrywanie czaru z Convoke’iem, to oponent w żaden sposób nie może w tym przeszkodzić. Gracze często o tym zapominają i próbują tapować nieprzyjacielskie stworzenia, żeby przeszkodzić w wykorzystaniu ich "pod Convoke”. Robić to należy zanim wróg otrzyma priorytet i zacznie zagrywać swoje czary!

Nettle Sentinel

Jak wam powinno już być wiadome, triggerowane zdolności typu "When you cast ..." działają dopiero po tym, gdy czar opisany w zdolności triggerowanej zostanie opłacony (601.2h).

W takim wypadku Nettle Sentinel można zatapować w charakterze opłaty {1} albo {G} dla zielonego czaru z Convoke'iem, a następnie odtapować go przy rozpatrzeniu jego triggera.

Zwróćcie uwagę na to, że trigger Nettle Sentinela znajdzie się na stosie już po tym, gdy skończycie zagrywanie czaru. Nie można dwa razy zatapować tego samego Nettle Sentinela dla jednego czaru ze zdolnością Convoke.

Thalia, Guardian of Thraben Trinisphere Centaur Omenreader

Efekt Thalia, Guardian of Thraben* powiększa pełny koszt Chord of Calling o {1}. "Nadmiarową" manę za Talię możecie opłacić wykorzystując Convoke dlatego, że pełny koszt otrzymujemy po zastosowaniu efektów zmniejszających i zwiększających koszt.

Odkąd zgodnie z nowymi zasadami Convoke nie jest już ani dodatkowym, ani alternatywnym kosztem, Trinisphere może odpocząć. Określiwszy koszt w manie i zastosowawszy do niego efekt Trinisfery, możecie opłacić całkowity koszt czaru tapując odpowiednie stworzenia.

Jeżeli zagrywacie creature spell z Convoke'iem i tapujecie Centaur Omenreader "pod Convoke", to koszt stworzenia nie zmaleje o {2} dlatego, że Centaur zostanie zatapowany w etapie opłacania czaru (601.2h), kiedy koszt czaru jest już zablokowany (601.2e) i nie może się zmienić.

Przy rozpatrywaniu Chord of Calling macie możliwość znalezienia karty stworzenia z CMC mniejszym albo równym ogłoszonemu przy zagrywaniu czaru {X}. Dwa ważne fakty:

  1. Szukacie w zakrytej strefie.
  2. Szukacie karty z określonymi charakterystykami.

To oznacza, że możecie tej karty "nie znaleźć", nawet jeśli ona tam jest. Mimo, że fizycznie nie szukaliście karty, tzn. postanowiliście skorzystać z prawa do poszukania i nieznalezienia, i tak należy przetasować bibliotekę.

Na przekąskę kilka przykładów dla Chord of Calling przy X = 0:

Zmorfowany Birchlore Rangers Terror of Kruin Pass Dryad Arbor

Przy X=0 nie można wyszukać stworzenia ze zdolnością Morph. CMC Morpha rzeczywiście jest równy zeru, ale na stosie albo na polu bitwy, kiedy znajduje się frontem do dołu. W bibliotece zaś patrzymy na koszt w manie, znajdujący się w prawym górnym rogu karty.

CMC nocnej strony dwustronnej karty jest równy zeru. Ale nocna strona karty nie istnieje w bibliotece. W każdej strefie oprócz pola bitwy, rozpatrujemy tylko dzienną stronę. Dlatego nie można poszukać dwustronnej karty przy X = 0.

Za to Dryad Arbor wszędzie jest stworzeniem z CMC = 0. Także można będzie ją znaleźć zagrawszy Chord of Calling "bez opłaty kosztu w manie" przy X = 0.


Thalia, Guardian of Thraben* Thalia, Guardian of Thraben, to bardzo niebezpieczna dama, zwłaszcza jeśli gracz łamie przepisy. Przyjrzymy się dwóm sytuacjom dotyczącym zawodów Competitive, gdzie kontrolujecie Talię, a wasz oponent zagrywa Chord of Calling nie zauważając, że czar kosztuje o {1} więcej.


1. Gracz tapuje pewna ilość stworzeń by zapłacić za Chord of Calling. Słusznie przypominacie mu o Talii i proponujecie szukać istoty o CMC o jeden mniejszym niż chciał. Wróg jest niezadowolony i pragnie dopłacić za Talię. Wołacie sędziego.

2. Gracz najpierw ogłasza wartość X, a następnie wszystko odbywa się tak, jak pierwszym scenariuszu.

Nie dziwota, że w tych bardzo podobnych do siebie nawzajem sytuacjach decyzje, które podejmie sędzia, będą absolutnie różne.

1. Gracz nie ogłosił wartości X, a więc zgodnie z oficjalnym skrótem turniejowym uznaje się, że jest ona maksymalnie duża w ramach dokonanej opłaty. Czar został zagrany legalnie. Wasz oponent będzie szukać tańszego stworzenia. Żadnych "dopłat"!

2. Gracz ogłosił znaczenie X, ale niepoprawnie obliczył pełny koszt czaru. To Game Play Error — naruszenie zasad gry. W danym przypadku gra wraca do stanu przed zagraniem czaru, lecz gracz otrzymuje Warning i szansę by zagrać czar legalnie.Irina Samonova © 1999-2018

Magic the Gathering is TM and copyright Wizards of the Coast, Inc, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved.

ßíäĺęń.Ěĺňđčęŕ